Haberler
Hava Durumu
Site Haritası

Atma Türkü

Ağacun tepesini
Telden tutturacaum
O paçi boğazuni
Beşili dolduracaum
Ağira olan danan
Nazarluktur nazarluk
Boylemi ettuk senlen 
Sevdiceğum pazarluk
Ağira olan siğir 
Süt vermeyi vermeyi
Rezil olduk köylüye
Sevdam benlen gelmeyi
Akan suyun alti sel
İşimuz oldi mesel
İşallah ikimuze
Bi serin ruzgar eser
Al kazmayı vur yere 
Kurusun kanli dere 
E kiz seni almazsam 
Canli girerum yere
Alçak ceviz dallari
Salla yavrum kollari
Nerden geleyim nerden
Baban kesti yollari
Aldi bir duman dağa
Yelden eseyi yelden
Sen boğazima saril
Ben sarılayım belden
Ardeşenin uşaği
Bak herkesin diline
Beş yaşında uşağin
Tabancasi beline
Akar Hemşin deresi
Çat duzina göl olur
Büyüğü evlenince
Kuçuğine yol olur
Alaca çorplarun
As güneşe kurusun
Kiz babanun evine
Niçun bekar durursun?
Alalum alaşalum
Dağlari dolaşalum
İkimiz da sevdali 
Rizeye buluşalum
Aspetun alti kaya
Kizlari benzer aya
O Aspetun kizlari
Oturiyi saraya
Atarum tapancami
Sandun beni acami
Beni mi çok seversun
Yoksa gavur kocani
Asker ettiler beni 
Ya Tuna'dur ya Bursa 
Habu dar günlerumde 
Ayşe yanumda dursa
Atinada kuyumci
Kemer yapar bel içun
Bizum sevdaluğumuz
El içindur el içun
Atma beni yabana 
Bende bu dereliyim 
Al koy beni koynuna 
Sormaki nereliyim
Aşot yayladan beri
Saliverdum goyini
Gunde bir defa gorsem
Sevduğumun boyini
Aşti yeşil çimenler
Eyle Eminem Eyle
Ben alacağum seni
Annene oyle soyle
Aşti yesil yapraklar
Gidelum cobanluğa 
Peştamaluni bi ac
Koyma beni darluğa
At başindan beyazi
Geldi dağların yazi
Sen yatakta yatarken
Ben çekerdim ayazi
Atma türkü atarum
Sanki çok bilmiş gibi
Gözlerumde yaşlarum
Sanki ağlamış gibi
Atma yedi heceli
Makami da uyacak
Omuzlar silkinirken
Ayaklar sallanacak
Ayakkabin üstüne 
Diktim nazar böceği 
Adam rezil edermi 
Benim gibi çocuğu
Ayva sari, nar sari
Ayvaya kondi ari
Bu tazeler içinde 
Ne gezer kocakari
Bahçeye arap kabak
Yapraği tabak tabak
Sen benum olamazsun
Alduğun kaltağa bak
Baktım karli dağlara
Daldı gözlerim daldi
Su verin kova kova
Ateş bacayi sardi
Bilezuğun yuzuğun
Gözünde var gözluğun
Anasini ağlattun 
Kaybana sevdaluğun
Bu yaz düğün yokidi
Bi horon edemeduk
Sıcak mi çarpti bizi
Gonulden sevemeduk
Bi sen söyle bide ben
Alalum ahumuzi
Fadimelan Emine
Çeksin günahumuzi
Barabelli tabancam 
Tirak ediyi tirak
Seni gavurun kizi
Hau nazlari birak
Ben acurum acurum
Viçeden kiz alani
Enişte ol görürsün
Ağlatirlar anani
Ben geldum köyünüze 
Köyünüz karamişluk 
Olmadi edemedum 
O kizla arkadaşluk
Bu size deduklerum
Makara dur makara
Bi zengin bulamadum
Bulduklarum fukara
Bi gelin aldum köyden
Bi da aldum yabanci
Eller nerden bilecek
İçumde durur aci
Bir şey diyeyim sağa
Söyliyeyim de darilma
O köğuğun oğlina
Koca diye sarilma
Bu dere akmağilan
Ne olur bakmağilan
Adam adamı yer mi
Bir gece yatmağilan
Çayir çimenden gelur
Ördek Yemen'den gelur
Beyaz memli kizlar
Dayma hamamdan gelur
Çayirunun dibine 
Üç ağaca üzüm var 
Bi eve iki bekar 
Küçüğina gözüm var
Çiktum çami budadum 
Çobanun ateşine 
Ne mutli o çobana 
Sevdasi de peşine
Çikma sevduğum çikma
Karaağaç ağacina
Dal kirilur düşersun
Dayanamam acina
Çimenlu çaruklarum 
Çimenleri çiğnarum 
Ya sorun çimenlere 
Geçti mi burdan yarum
Çiktum dağun başina 
Çaliverdum ezani 
Kiz senun merağundan 
Tutmadum Remezani
Çok severum severum,
Şu gaybana parayi,
Gelun türki atalim,
Açmayalim  arayi
Çiktum dağa oturdum 
Mavi yelek dokudum 
Kaybana sevdaluğun 
Mektebini okudum
Dumanda kaybolursun 
Peşume gel peşume
Anan babana derdi
Raslamadum eşune
Dereler derin oldi
Yirmaklar serin oldi
Habu gavurun kizi
Dordinci gelin oldi
Dereler niçun taşli
Gel beri kalem kaşli
Dayma gezer ağlarsun
Gözlerun durur yaşli
Dereden  geceyiken 
Başum aldi sazlara 
Baba evlendur beni 
Aklum kaldi kizlara
Danalari satupta
Yedurdum kaynanaya 
Gene gonli olmadi 
Hep bakayi havaya
Demir elma kurudi
Daha yeyilmeyecek
Turkinun gerisudur
Daha deyilmeyecek
Dere boyu saz imiş 
Güller açmiş yaz imiş
Ufaktum bilemedum
Kiz ettiğun naz imiş
Dere kunduzi misun 
Sabah yildizi misun 
Geldun geçtun karşima 
Miralay kizimisun
Derelerden aşşağa
Kiraciyim kiraci
Kaybana sevdaluğun
Var mi sende ilaci
Dereyi yüze yüze
Geçtum karşiki düze
Aldum çiçeğunuzi
Bak ki ne ettum size
Dere akayi dere
O da nafile yere
Bağladiler başuni
İstemeduğun yere
Derenin kenarina 
Sereceğum kilimi 
Vermezsa seni baban 
Alalum biribirini
Derenun kenarina
Kalayladum kazani
Bir kütüğün üstine
Çikardum Remezan'i
Dereye alabaluk
Okaluktur okaluk
Malpetun bekarlari
Sopaluktur sopaluk
Dere kütük götürür 
Üstü köpük oturur 
Konişmağilen değil 
Yiğit olan götürür
Duman aldi dağlari
Yayildi ovalara
Yitirdum Fadime'mi
Geldi mi oralara?
Elma attum geline
Gitti vurdu beline
Gelin kurban olasun
Buyuğumun teline
Eretiyim çikmamiş
Çikmam köyi yakmamiş
Habu koca Kale'ye
Ben mi oldum sihmamiş?
Emineyi  verdiler 
Bu köyün alcağina 
El uzatsam yeterum 
Evinun saçağina
Enişte ince uzun 
Baldizinim baldizin 
Potamya deresine 
Var midurki iki düzun
Fadimem ne içersun?
İçer da içerlersun
Ben bilurum Fadimem
Beni içten seversun
Gece gündüz günlerum
Karanluk geçeyiler 
Dünya böyle kurulmuş 
Seveni sevmeyiler
Gemi indi limana
Adi nedur adi ne
Allahum alsun seni
Yakdun beni Fadime
Gece vakti kapidan
Yıldızlari sayayim
Köye kalmadi paçi
De ben kimi alayim
Geldi bi kara duman
Sardi dort yanumuzi
Bu kaybana sevdaluk
Alacak canumizi
Giz sana demedum mi
Çikma o ağaçlara
Duşer de geberursun
Yazuk olur saçlara
Geline bak geline 
Çiçekleri başinda 
Ha şimdi olsayidum 
Onüç ondört yaşinda
Gidelum deremene
Oğultelum misiri
On beş kizdan eyidur
Tul karinin hişiri
Guneş vurdi çatlatti
Yarumun ellerini
Peştamal gizleyidi
Köyün güzellerini
Ha boyle habu yana
Gel beraber gidelum
Yeter söyleduğumuz 
Biraz horon edelum
Hau ufak boyluya 
Aşuk olmuşum aşuk
Sen olsan kizilağaç
Bende olsam sarmaşuk
Hey benum alişuğum
Bal ile karişuğum
Öyle miydi Fadimem
Seninlan konuşuğum
Ha buradan yukari
Dağa çikalum dağa
O ne kada guzelluk
Kurban olayim sağa
Hava yağayi hava
Başuma dane dane
Dünya doli yar olsa
Bi danesun bi dane
Hani Çaç sepetun
Dunyayi tutti metun
Verane bu Pazara
Bilinmedi kimetun
Ha buradan aşşağa
Nenni Gidelum nenni
Seni domuzun kizi
Yakdun kül ettun beni
Havlumun kiylarini 
Esram işlicemisun 
Bakarsun yanağuma 
Acep dişlicemisun
Heyledum siğirleri
Hen onünde kinali
Alişuktur yaylaya
Durmaz gavurun mali
Hey sevduğum uç ta gel
İnce yola duş ta gel
İnce yol bulamazsan
Kervana kariş ta gel
Hiç bir şey düşünme
Fani bu dünya fani
Niceler geldi geçti
Hani eskiler hani
İki kuçuk piçağum
Tutun doğriyacağum
Eğer seni almazsam
Üç gün ağlayacağim
İnelum derelere
Bi yük odun edelum
Baban seni vermezsa
Kaçalumda gidelum
İnelum derelerin
Kumini taşiyalim
Evlenmekten iyidür
Sevdali yaşiyalum
İndum dereye durdum
Ben bi peştemal buldum
Bilsam o senun idi
Oğa bi sarilirdum
İneceğum dereye 
Kuma sarilacağum 
Ettum kendi kendume 
Kime darulacağum
İki sene okudum
Askaroz mektebine
Çok sevdaluklar etdum
Rizenun merkezine
İn dereye çiçeğum
İn bende geleceğüm
Senun babanin mali
Benum geçineceğum
Karşida mum ağaci
Bir evde iki baci
Beyuğu hele hele
Kuçuğu can ilaci
Karamişun dalina 
Gel salina salina 
Bizum köye vermezler 
Emsali emsalina
Kayiği attum suya
Rizeliyim Rizeli
Adam cebine saklar
Senin gibi guzeli
Kestanedur kestane
Evun bağlamalari
Yakdi beni yandurdi
Yarun ağlamalari
Kara kazan kapaksuz
Kararum yoktur sensuz
İlan girsun koynuna
Eğer yatarsan bensuz
Kadifeden vaz geçtun
Basma giyersun basma
Bu köy belali köydur
Her söze kulak asma
Kapindaki bahçeye
Soğan ekelum soğan
O ne güzel kiz oldun
Alacak seni doğan
Kar yağar karamişun 
Dalina yaprağina 
Elursam mezarumun 
Gelde bak toprağina
Karadeniz ustüne 
Yuvamun yapilari 
Ne anam var ne babam 
Kitledum kapilari
Karamiş çiçeğinden 
Aci olur balumuz 
Ne edelum sevduğum 
Yok idi ikbalumuz
Kebul etmeyi bizi
Gemi kameralari
Yiğun bizi anbara
Kapatun kapilari
Karşiya koyun kuzi 
Koyuna verun tuzi 
Ağlatmayin uşaği 
Verun sevduğu kizi
Kayanin arasina 
Yilani öldürseler
Yarin öldü deseler
Evlendi demeseler
Kemencemun ustine
Yay işlesun işlesun
O kırmızı yanaktan
Kemenceci dişlesun
Karamişin altina 
Serine gel serine 
Konuşacağum senla 
Kardeşimun yerine
Karayemiş dibine 
Kukutinun taşlari 
Seveni kavuşturmaz 
Köyün kizilbaşlari
Karşide ormanluklar 
Gölde alabaluklar 
İki gözünden gelsun 
Ettuğun sevdaluklar
Kar yağdi sine sine
Sineğun bolmesine
Sinek eder çamaşur
Hemşin'un deresine
Kaynatan altun sayar
Elliden yuze kadar
O yavrum bekle beni
Bahardan goze kadar
Kestum siyah danayi 
Etine bak etine 
Al beni getur yarum 
Kendi memleketine
Kemencemun teline
Vur beline beline
Olsam bi çay yapraği
Tutsam kizlar eline
Kemencemun teline
Sureceğum reçina
Teyize senun kizun
Benzeyi bildurçina
Kemencemun telleri
Boyamadur boyama
Gündüz görmesam seni
Görüm seni ruyama
Kemencemun ustine
Ufak ufak seytalar
Kızlar oldu yalanci
Ne yapalum uşaklar
Kiraz çiçek açayi 
Aykiri dal üstüne 
Alur kaçarum seni 
Kollarumun üstüne
Kurdiler bağa sofra
Oturup da yiyeyim
Neşelisun neşeli
O dilleri yiyeyim
Kuş uşti yavri kaldi 
Gokyuzi mavi kaldi 
Anahtar yar koynina 
Gönlüm kilitli kaldi
Masa ustuna roman
Okurum zaman zaman
Uşak seni alurum
Hakim olduğun zaman
Makasli peştamalun
Baksana rengi soldi 
Duydiki isticeğum
Anan sacini yoldi
O dere bolanursun
Yüksekten dolanursun
Böyle cahil şeylerun
Aklini oynatursun
O şalvar karalisun
Yedi yerden bağlisun
Dişardan çiçek açtun
İçerden ne hallisun
O yaylalar yaylalar
Çimen bağladunuz mi
Dert bindi dert ustine
Beni ağladunuz mi
O yengemun evinde 
İşik yanayu işuk
Yengemun kizlarinun 
Küçüğüneyum aşuk
Olsan elma şekeri 
Erisen dillerime
Bende olsam sarmaşuk
Sarilsam bellerine
O kemencem kemencem
Ne kerib bağurursun
Sen da benden kaybana
Kizlari çağurursun
Pencere açiliyi
Düştüm araluğuna
Hoca bir muska eyle
Yureğun darluğuna
Peştamalun ucina
Taksan nazar boncuği
Anan ögretmedimi
Kaybana sevdaluği
Peştamalun iki kat
Bi katini keste at
Eger beni almasan 
Kara topraklara yat
Peştamali ser otur
Fustanun kirlenmesun 
Uzaktan seyredeyim
Kimsa alay etmesun
Pencere parmak parmak
Var aramızda yirmak
Yakiştimi yar ilan
Ayri ayri oturmak
Sanki utaniyisun
Şapka endi kaşuna
Korkayisun karidan
Kepçe vuru başuna
Sarili çemberinun
Dali var çiçeği yok
Kiz bu benum gönlümün
Senden geçeceği yok
Sebi diyisun bağa 
Ağabeyim sayilursun 
Bi türki derum sana 
Korkarum darilursun
Sevdalik turkuleri
Derum sevdiğim derum
Keraz armudi gibi
Dudaklarini yerum
Sevduğumun evleri
Komesedur komese 
Çikmaz yarum dişari
Kapandi bi kümese
Sevdaluk ettuk ettuk
Biri birine yettuk
Sevdalığın yoluna
Bir ömürü tükettuk
Sigaram ince mince 
Sen ince ben da ince
Sikaramun içine
Sihar  misun Hadice
Suyun dibine desdi
Damla damla dolasun
Ağlama garip çocuk
Kismetum sen olasun
Sevdaluktan elene
Hiç denilirmi şehit
Vermezlerse sevdani
Tut kolundan alda git
Yeni yoldan cideyi
Uç taksi bi araba
Koseler beni onda
Nazli yarlen baraba
Yalin ayak gezerduk
Sevdam ilen kumlarda
Şimdi gitti gelmeyi 
Gözüm kaldi yollarda
Yarum gitti oduna
Hava yağdi islandi
Sorarum ağaçara
Hanginuze yaslandi
Yarum peştamaluni 
At omuzuna yürü 
Anana bi sey olmaz
Geride var bi sürü
Yaylanun çimenine
Atumi arayirum
Oğlan vurma kapume
Saçumi tarayirum
Yaz günü uşiyirum 
Yandum tutuşiyirum
Aklumi aldunbaştan
Duzyolda duşiyirum
Yazi yazarum yazi
Kuşlarun kanadina
Gel edelum sevdaluk
Babanın inadina
Yaylanun çimenine
Gel menine menine
Emine dolanayum
Şalvarinun enine
Yaylanun çimenine 
Beriye gel beriye 
Çıkar eski karini 
Ben geleyim yerine

İller Arası Mesafe

 

 2022 Yılı Gerçek Mesafelerdir (KGM) Kara Yolları Genel Müdürlüğünden  Alınmıştır

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.191827.3007
Euro28.798128.9135
Takvim