Haberler
Hava Durumu
Site Haritası

Balıkesirli Ali Çavuş

Balıkesirli Ali Çavuş

Çanakkale Savaşları esnasında, pek çok kahramanlık ve cesaret timsali olay meydana gelmiştir. Balıkesir’in, Balat Nahiyesi'nin -İlçenin şu anki ismi Dursunbey -, Kızılöz Köyü'nden Hacı Mustafa Oğullarından Hüseyin Oğlu Ali Çavuş ta o kahramanlardan biridir.  Ali Çavuşun tam künyesi:  1 nci Kolordu 3 ncü İstihkâm Taburu, 7 nci Bölük, 1 nci Takım Çavuşu Balıkesir-Balat Nahiyesinin Kızılöz Köyü'nden Hacı Mustafa Oğullarından Hüseyin Oğlu Ali’dir.  1302 doğumludur. Çanakkale Savaşlarına katıldığında 29-30 yaşlarındadır.

Muhtemelen kara savaşlarından hemen önceki bir tarihte, Arıburnunda bağlı bulunan,  Anzaklara ait 5 adet mühimmat gemisi, bağlarından kurtulmuş ve Kabatepe önünde karaya vurmuştur.  Bunun üzerine Ali Çavuş, kardeşi Nuri ile bölük başçavuşu sadık ve diğer dört asker harekete geçmişler, derhal denize girip bu gemilere çıkmışlardır. Bu esnada bir düşman torpidosu projektörlerle gemileri aydınlatmış ve Arıburnu tarafından üzerlerine mitralyözle ateş edilmeye başlanmıştır.

Bu aydınlatma ve mitralyöz saldırısına rağmen Ali Çavuş ve arkadaşları bu gemilerden:  iki tekerlekli 36 İngiliz arabasıyla, 11 fıçı tuzlu balık ve birçok lastik borular, sandal küreği ve birçok çuval peksimet çıkarmaya muvaffak olmuşlardır.

Bu fedakârlıktan sonra kendileri ellişer kuruş, Başçavuşa bir lira para ödülü ve her biri ayrıca sigara ve bisküvilerle ödüllendirilmişlerdir.

Daha sonraları, siper savaşlarının yapılmaya başlandığı ve ilk defa lağımların patlatıldığı günlerde Ali Çavuş,  Arıburnunda 47. Alay cephesinde posta başılık yapmıştır.

Lağım, siperlerin altından kazılan tünellere verilen addır. Özellikle savaşın şiddetinin azaldığı, siper savaşlarının yoğunlaştığı dönemlerde başvurulan bu yöntemde tünel, düşman siperinin altına kadar kazılmış, sonrasında içersine konulan bombalar patlatılarak karşı tarafa zayiat verdirmeye çalışılmıştır. Kanlısırt’ta bu günde, bu lağımlardan bir kaçı muhafaza edilmektedir.

Bir gün yeni kazdıkları bir lağımın altında bir kazma gürültüsü hissetmişler. Ali çavuş gürültüyü susturarak araziyi dinlemiş ve tam alt taraflarında düşmanında bir tünel kazdığını anlamış. O günden iki gün evvel dahi böyle bir olaya tesadüf ederek piyade taburuna lağımın acele ateşlenmesi için emir vermişler. Tabur alaya, alayda tümenden müsaade talep edinceye kadar epeyce bir zaman geçmiş. Bu zaman zarfında düşman yapmış olduğu lağımı ateşleyerek bizim henüz bitmiş olan mayını havaya uçurduğu gibi birçok barut ve insan kaybı olmuş imiş. Bunu dikkate alan Ali Çavuş, yine aynı hâl tekrar eder düşüncesiyle her ne olursa olsun diyerek kendiliğinden lağımı ateşlemiş ve bu olaydan yalnız kendi subayını haberdar ederek, onayını almıştır. Mayın patlayınca hakikaten düşman lağım tertibatının bozulduğu gibi lağımcı askerlerinin de tamamen öldüğü görülmüştür. Yalnız, Ali Çavuş o zaman ne ödül, ne de ceza almıştır.

Ali Çavuş Çanakkale Muharebeleri'nde dört yerinden yaralanmıştır.  Sağ bacağında kurşun parçaları vardır.

İller Arası Mesafe

 

 2020 Yılı Gerçek Mesafelerdir (KGM) Kara Yolları Genel Müdürlüğünden  Alınmıştır

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.78706.8142
Euro7.40137.4310
Takvim